O nás

Po vzájemné zpětné vazbě na naše kurzy jsme se rozhodli začít s tímto projektem a spojit korporátní teoretická školení soft-skills dovedností s maximálním využitím praxe na bázi zážitkové pedagogiky. Všechny kurzy jsou postaveny a vedeny lektory, kteří prošli danou tematikou v praxi a vychází tak z mixu nabytých zkušeností a ověřené teorie. Zároveň se snažíme nabídnout lektory, kteří jsou leadery ve svém oboru na trhu. Příkladem může být spolupráce s předním školitelem GTD Petrem Márou.

REIM – real emotion in motion alias skutečné emoce v pohybu. Na základě analýzy potřeb a fungování klienta vždy připravujeme dané kurzy tak, abychom dali maximální průchod emocím, které na pracovišti bývají často potlačovány a každý účastník mohl na školení vystupovat pokud možno co nejpřirozeněji. Zároveň připravujeme reálné scénky, kde si klienti mají možnost na plno vyzkoušet nabyté znalosti. Díky tomu může například prodejce nových vozů strávit odpoledne prodejem keramiky na jarmarku.

Projekt REIM vznikl na základě myšlenky, jak maximalizovat efekt vzdělávání za využití zážitků a emocí. Ať už se bavíme o vzdělávání školním či firemním, setkali jsme se většinou s velkou dávkou teorie, ale minimální aplikací do reálného života. Naším cílem tak je přiblížit podmínky školení co nejvíce reálnému prostředí, ve kterém se zaměstnanci nacházejí v každodenní praxi.

Naši lektoři
tomas-hampl
Tomáš Hampl

Od svých 14 let nabírám zkušenosti v oblasti prodeje. Tyto zkušenosti se mi podařilo převést v teorii a v roce 2004 jsem začal spolupracovat se společností Nokia, kde jsem postupně vybudoval vzdělávací systém pro retailové partnery. Získal jsem mnohá školení od renomovaných světových agentur, na základě kterých jsem připravil řadu tréninků podporující oblasti prodeje a customer care, kterým se věnuji poslední 3 roky.

ondrakracman
Ondřej Kracman

Po studiu strojnictví na ČVUT jsem realizoval zakázky v PCS a,s., kde jsem měl na starosti vedení týmu 10 lidí. Celou dobu mě však ovlivňovala práce s lidmi a proto jsem vystudoval pedagogiku. Spolupracoval jsem s o. s. Projekt Odyssea, kde jsem realizoval kurzy osobnostní a sociální výchovy. Dnes realizuji adaptační kurzy a kurzy první pomoci. Stejně tak se věnuji vzdělávání dospělých a realizaci motivačních teambuildingů.

Petr Mára
Petr Mára

Od roku 1999 podnikám v oblasti internetu a zabývám se jak vývojem webů, tak publikování článků (převážně Apple a IT) a školení (Mac OS X a GTD). Svoboda podnikání mi umožňuje pronikat do nových oblastí a zkoušet nové věci. Baví mě poznávat a testovat různé metody timemanagementu, abych zvládl vše potřebné a ještě měl čas na freediving, kterému jsem v posledních měsících propadl.

PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř
PhDr MUDr Miroslav Krejčíř

Jsem lékař a psycholog. V oblasti psychologie se zabývám 40 let vizuální komunikací. Podařilo se mi vytvořit nový originální přístup ke čtení člověka – 3AXIS Visual Language, který objasňuje nejen jazyk těla člověka, ale zároveň i jazyk jeho vzhledu. 3AXIS je unikátní i tím, že se zakládá na logickém systému a ne pouze na empatii a pocitech a umožňuje během vteřin najít „návod na použití“ svého životního či obchodního partnera.